Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

Vid nätverksträffen, den 3:e som föreningen anordnat deltog 29 personer. Kvällen började med middag, toppengod Överrödåpalt

Nästa tillfälle för bygdens företagare och företagsintresserade att utveckla sitt nätverk.

Anmälan,
senast tors 31 mars till funckis(a)hotmail.com (Maria Funck)
tel nr 073-620 06 69

Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling (TuRe)

3:a mötet den 12/4 kl 19.00 på Nolia lokal Omtanken.

Umeå kommun vill i samband med planeringen av områden med undantag från strandskyddet få fram synpunkter från boende på landsbygden om byggande på strandnära lägen.

Den sista informationskvällen arrangerad av Kontaktnätet, LRF och Umeå kommun

Doris Grellmann och Pernilla Helmersson från Utvecklings.avdelningen, Umeå kommun informerade vid ett möte i bygdegården om den pågående planeringen av framtida LIS-områden enligt den nya strandskyddslagen från 2009.
Om Du läser mera kan Du även på en länk se bilderna som visades på mötet

För utveckling av näringsliv och boende i bygden.

Privatpersoner, företag och föreningar.
Insats 99 kr/andel

Mejla till linda.fallman(a)hem.net

Betalning till bankgiro 649-1948
Ange ditt mobilnr som referenstext.

Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sunqvist

Missa inte Boel Elmroths information om hur små företag kan samverka med universitet för att utveckla det lokala näringslivet.

Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening inbjuder till Bygdegården i Selet söndagen den 10 april kl. 18.00

Föreningen Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling har under det första halvåret sedan start förhållandevis snabbt blivit känd i utvalda kretsar. Vi avser nu att ta ett större steg för att göra föreningen ännu mer känd. För att genomföra detta på ett professionellt sätt behöver vi en grafisk profil