Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

Samtals- och informationsmöte kring det pågående arbetet med en ny portal för Tavelsjö-Rödåbygden.

Tid: 3 maj kl 19.00
Plats: Tavelsjö Bygdegård

Tavelsjö- & Rödåbygdens utveckling (TuRe) har formulerat ett yttrande över hur föreningen ser på utläggning av LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Vi anser att alla strandnära områden i bygden ska bli LiS-områden för att vara möjliga att nyttja för landsbygdsutveckling.

Nästa tillfälle för bygdens företagare och företagsintresserade att utveckla sitt nätverk.

Anmälan,
senast tors 31 mars till funckis(a)hotmail.com (Maria Funck)
tel nr 073-620 06 69

Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling (TuRe)

Föreningen registrerades av Bolagsverket den 31 augusti 2010. Styrelsen har därför beslutat att i enlighet med Skatteverkets regler förlänga det första verksamhetsåret till den 31 dec 2011. Det innebär att några avslut för perioden under 2010 inte behöver föras vid årsstämman 2011.

Doris Grellmann och Pernilla Helmersson från Utvecklings.avdelningen, Umeå kommun informerade vid ett möte i bygdegården om den pågående planeringen av framtida LIS-områden enligt den nya strandskyddslagen från 2009.
Om Du läser mera kan Du även på en länk se bilderna som visades på mötet

Vid nätverksträffen, den 3:e som föreningen anordnat deltog 29 personer. Kvällen började med middag, toppengod Överrödåpalt

Missa inte Boel Elmroths information om hur små företag kan samverka med universitet för att utveckla det lokala näringslivet.

Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening inbjuder till Bygdegården i Selet söndagen den 10 april kl. 18.00