Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

Den 19 maj är det ett offentligt möte i Tavelsjö bygdegård på temat 'Är möjligt att skapa ett centrum i Tavelsjöbygden?'

Tid 19.00 - 21.00.

Göran Sundqvist inleder med en presentation av den förstudie som tagits fram.

Efter detta blir det diskussion, där olika beslutsfattare bjudits ...

Det har gått snart 20 år sedan Tavelsjö AIK förvärvade en tomt för att bygga en idrottshall på Klacken. Nu har frågan om en idrottshall aktualiserats på nytt igen i samband med TC –projektet (Tavelsjö kyrka i centrum).

Planeringschef Isabella Forsgren vid Umeå kommuns planeringsavdelning informerade om den nytillsatta tjänsten som Utvecklingsstrateg.

Den 7 april bjöd TuRe Tavelsjö- & Rödåbygdens utveckling in 22 nyinflyttade familjer till en informationsträff i Tavelsjö Bygdegård.
Sju familjer tackade ja och de fick en bred information om vad som händer i bygden. Samtidigt fick de ju träffa redan ”inbodda

Kom och lyssna på Isabella Forsgren, planeringschef, Umeå kommun som informera om vad detta kan innebära för oss i bygden.
Torsdag den 11 april 2013 kl 19.00
i Trehörningen byastuga

Efter informationen fika och
kl 20.00 Årsstämma i Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling

För dig som är intresserad av att läsa slutrapporten kring TC-Studien med bilagor så finns den HÄR.

Vid mötet på församlingsgården i Tavelsjö deltog Iréne Oskarsson, ledamot i Riksdagens jordbruksutskott m.m., samt jordbrukare från Tavelsjö Lars Sandström och Fredrik Israelsson. Från LRF Västerbotten deltog Arne Lindström,