Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

DSC 4758 Röjning minskad

De glada entusiasterna hade nyligen en ny röjardag med motorsågar, röjningssågar och traditionella yxor vid den gamla Prästgården i Tavelsjö. Utsikten från Prästgården och ”insikten” mot gården blir bättre och bättre för varje röjartillfälle.

Den gamla prästgården byggde byns folk av eget timmer och skänktes till Umeå landsförsamling. Det var för att den första prästen i Tavelsjö Yngve Georg Stefan Levander med sin stora familj (nio barn) skulle ha någonstans att bo. Nu behövs den inte längre som prästbostad men den har en nyckelroll i projektet ”Tavelsjö kyrka i centrum” som föreningen TURE i samarbete med Tavelsjö församling tagit fram. Nu har TURE lyckats köpa tillbaka den gamla prästgården och alla hoppas att den skall kunna bli en central mötesplats i Tavelsjö.

Lördagen den 1 juni är det start för sommarens arbete med leden Tavelsjön Runt.

Alla som vill hjälpa till samlas nedanför Gamla Kyrkogården i Tavelsjö by klockan 09.00 och där kommer arbetet att organiseras.

Det handlar om arbete med tre olika objekt:

1. Fortsatt röjning mot ..

Den 7 april bjöd TuRe Tavelsjö- & Rödåbygdens utveckling in 22 nyinflyttade familjer till en informationsträff i Tavelsjö Bygdegård.
Sju familjer tackade ja och de fick en bred information om vad som händer i bygden. Samtidigt fick de ju träffa redan ”inbodda

Den 19 maj är det ett offentligt möte i Tavelsjö bygdegård på temat 'Är möjligt att skapa ett centrum i Tavelsjöbygden?'

Tid 19.00 - 21.00.

Göran Sundqvist inleder med en presentation av den förstudie som tagits fram.

Efter detta blir det diskussion, där olika beslutsfattare bjudits ...

För dig som är intresserad av att läsa slutrapporten kring TC-Studien med bilagor så finns den HÄR.

Det har gått snart 20 år sedan Tavelsjö AIK förvärvade en tomt för att bygga en idrottshall på Klacken. Nu har frågan om en idrottshall aktualiserats på nytt igen i samband med TC –projektet (Tavelsjö kyrka i centrum).

Planeringschef Isabella Forsgren vid Umeå kommuns planeringsavdelning informerade om den nytillsatta tjänsten som Utvecklingsstrateg.