”Tavelsjön Runt” projektet vill informera dig om vad som nu händer och ta del av hur dina kunskaper kan vara till nytta i ett för bygden gemensamt projekt med mervärden!

Två möten är genomförda och nästa tillfälle att bli informerad blir den 30 juni kl 19.00 på Sundlingska Gården

Mer information om den planerade leden framgår av inbjudan/kartdokument. Inbjudanmote-3.pdflicka här

Många uppgifter på kartan är preliminära och vi räknar med att det finns mer information att få fram från folk i bygden. Det gäller särskilt förslag på lämpliga lösningar som gör leden trivsam.

1:a mötet genomfördes den 18 maj i Tornhuset Långviksvallen.
25 intresserade deltog och blev informerad av projektgruppen om hur projektet ska genomföras

Det andra mötet genomfördes den 8 juni kl 19.00 Västerbacka-Långvikens skolhus. 31 deltagare kom och de var mycket engagerade och kom med flera synpunkter och förslag.

Det är en hel del jobb som ska göras längs leden. Ta kontakt med vår projektledare Rolf Appelblad om du vill medverka. Rolf nås på 070-681 35 71.

Om du inte har möjlighet att delta på någon av träffarna eller aktiviteterna och har idéer och förslag, kontakta Helen på e-post moh(a)skymail.se eller telefon 070-586 02 32.

Kontaktuppgifter till alla i projektgruppen finns här . OBS du måste logga in först innan du klickar på denna länk för att det ska fungera bra.

Välkomna!

Projektgruppen, Tavelsjön Runt Tavelsjö & Rödåbygdens utveckning