Tavelsjö samfällighet färg

 

Tavelsjö samfällighetsförening genomförde årets stämma 2022-03-20 på Tavelsjö Bygdegård.

Innan stämman redogjorde Per Ask, LEVA-Samordnare, Miljöanalysenheten, Länsstyrelsen Västerbotten, 010-225 45 64 om möjliga åtgärder för att minska övergödningen i Avan. Avan är en relativt grund och näringsrik sjö vilket resulterat i algblomning under vissa perioder. Per berättade att man på Länsstyrelsen försöker hitta modeller för att minska problemen och att Länsstyrelsen behöver markägarnas hjälp för att hitta fler möjliga åtgärder för att minska övergödningen. För de som är intresserade är det bara att kontakta Per eller styrelsen i Samfälligheten.

Stämman genomfördes med 11 deltagare och Hans Weinehell som mötesordförande. Stadgeenliga ärenden avhandlades. För att ta del av hela protokollet från stämman klicka på länk.

Kontaktuppgifter till alla i styrelsen se separat artikel i länk"Adresser Tavelsjö Samfällighetsförening 2022".

Tavelsjö Samfällighetsförening
c/o Thomas Holmberg 2019
Tavelsjövägen 124, 922 66 TAVELSJÖ
Mejl: tsjo124(a)telia.com

Hemsida:
På portalen www.bygdeportalen.se under flik Föreningar

I mejl adresserna ersätt (a) med @

Styrelsen:
Ordförande och kassör
Thomas Holmberg 2022-2023
Tavelsjövägen 124, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 070 265 77 57
Mejl: tsjo124(a)telia.com

Sekreterare

Anna Pettersson 2022-23
Bobäcksvägen 11, 922 62 TAVELSJÖ
Tel: 070-631 32 02
Mejl: anna.pettersson.tsjo(a)gmail.com

Ledamöter

Birgitta Sandström 2022
Törnskatevägen 28, 906 51 UMEÅ
Tel: 070-633 53 22
Mejl: bsbirgitta.sandstrom(a)gmail.com

Fredrik Israelsson 2022-2023
Sand 7, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 070-206 57 79
Mejl: fredrikisraelsson(a)hotmail.com

Rolf Appelblad 2022
Östra Brinkvägen 37, 903 21 UMEÅ
Tel: 070-681 35 71
Mejl: rolf.appelblad(a)tavelsjo.se

Styrelsesuppleanter:

Gottne Lindgren 2022
Strandvägen 6, 922 63 TAVELSJÖ
Tel: 070-348 60 10
Mejl: gottne.l(a)telia.com

Göran Grehn 2022
Liden 23, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 070-370 69 23
Mejl: goran.grehn(a)telia.com

Revisor:
Gunilla Lindberg 2022
Gårdsv 16, 922 63 TAVELSJÖ
Tel: 070-276 55 49
Mejl: gunilla.tavelsjo(a)hotmail.com

Revisorssuppleant:
Stefan Gottardsson 2022
Västerbacka 208, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 070-3430188
Mejl: stefan.gotthardsson(a)gmail.com

Valberedning för 2022:
Sammankallande
Stefan Holmberg
Östra Kyrkogatan 118, 903 46 UMEÅ
Tel: 070-275 13 49
Mejl: stefan.holmberg(a)norra.se

Hans Weinehall
Västra Varmvattnet 44, 922 67 TAVELSJÖ
Tel: 070-586 02 02
Mejl: hans.weinehall(a)tavelsjo.se

Tavelsjö samfällighet färgTavelsjö samfällighetsförening genomförde årets stämma 2019-03-11 på Talmansrummet, Tavelsjö Bygdegård med 14 deltagare och Hans Weinehell som mötesordförande. Stadgeenliga ärenden avhandlades. Omval av styrelsen förutom att Thomas Holmberg invaldes som ny suppleant.

För att ta del av hela protokollet från stämman klicka på länk.

Kontaktuppgifter till alla i styrelsen se separat artikel "Adresser Tavelsjö Samfällighetsförening 2019".

 

Tavelsjö samfällighet färg

Tavelsjö samfällighetsförening genomförde årets stämma 2021-08-17 på Tavelsjö Wärdshus med 15 deltagare och Hans Weinehell som mötesordförande. Stadgeenliga ärenden avhandlades. På grund av den rådande pandemin har stämman lagts sent under året. Stefan Holmberg,  valberedningen föreslog därför att styrelsen skulle få förlängt förordnande fram till nästa stämma. Den beräknas genomföra under mars 2022. Det blev också stämmans belsut. För att ta del av hela protokollet från stämman klicka på länk.

Kontaktuppgifter till alla i styrelsen se separat artikel "Adresser Tavelsjö Samfällighetsförening 2021".

Erikt Sundqvist Hissjö och Göran Sundqvist (TuRe) skickade för några veckor sedan några frågor angående dialog och kostnader kring Vindelälvsåsens vattenskyddsområde till samtliga politiska partier i Umeås Kommunfullmäktige.

Frågorna och de svar som kommit in finns att läsa i sin helhet se länk. Svar har kommit från Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Arbetarpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har inte svarat. Feministiskt Initiativ svarade att de skulle läsa in sig mer på frågorna och återkomma senare, men har ännu (2018-09-03) inte hört av sig.

Frågeställningen bör vara av intresse för många boende och företagare i vattenskyddsområdet. Författarnas förhoppning är att det ska tas upp på den politiskt agendan och att givna löften och beslut ska fullföljas.

Tavelsjö Samfällighetsförening
c/o Almer Holmberg
Jan Ersvägen 4B, 922 63 TAVELSJÖ

Hemsida:
På portalen www.bygdeportalen.se under flik Föreningar

I mejl adresserna ersätt (a) med @

Styrelsen:
Ordförande och kassör
Almer Holmberg 2019-2020
Jan Ersvägen 4B, 922 63 TAVELSJÖ
Tel: 090-60246
Mejl: almer_kerstin_holmberg(a)telia.com

Sekreterare
Göran Sundqvist 2019-2020

Svedjan 213, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 070-646 57 73
Mejl: goran.sundqvist(a)tavelsjo.se

Ledamöter

Birgitta Sandström 2018-2019
Törnskatevägen 28, 906 51 UMEÅ
Tel: 070-633 53 22
Mejl: bsbirgitta.sandstrom(a)gmail.com

Fredrik Israelsson 2019
Sand 7, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-60479
Mejl: fredrikisraelsson(a)hotmail.com

Rolf Appelblad 2019-2020
Östra Brinkvägen 37, 903 21 UMEÅ
Tel: 090-32585, 070-6813571
Mejl: rolf.appelblad(a)tavelsjo.se

Styrelsesuppleanter:

Gottne Lindgren 2019
Strandvägen 6, 922 63 TAVELSJÖ
Tel: 070 348 60 10
Mejl: gottne.l(a)telia.com

Thomas Holmberg 2019
Tavelsjövägen 124, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 070 265 77 57
Mejl: tsjo124(a)telia.com

 

Revisor:
Anna Pettersson 2019
Bobäcksvägen 11, 922 62 TAVELSJÖ
Tel:
Mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Revisorssuppleant:
Stefan Gottardsson 2019
Västerbacka 208, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 070-3430188
Mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Valberedning för 2020:
Sammankallande
Stefan Holmberg
Östra Kyrkogatan 118, 903 46 UMEÅ
Tel: 070-275 13 49
Mejl: stefan.holmberg(a)norra.se

Hans Weinehall
Västra Varmvattnet 44, 922 67 TAVELSJÖ
Tel: 070-586 02 02
Mejl: hans.weinehall(a)tavelsjo.se

Tavelsjö samfällighet färg

Tavelsjö samfällighetsförening genomförde, med Hans Weinehell som mötesordförande, årets stämma 2018-03-12 på Talmansrummet, Tavelsjö Bygdegård. 14 medlemmar var närvarande och stadgeenliga ärenden avhandlades. Ny i styrelsen blev Gottne Lindgren som efterträdde Thore Jönsson som under året sålt sin fastighet på Östibyn.

Under övriga frågor behandlades bland annat bäverdammar och andra vandringshinder som kan göra det svårt för fisk att gå upp i bäckarna.

Kontaktuppgifter till alla i styrelsen se separat artikel "Adresser Tavelsjö Samfällighetsförening 2018".

För att läsa protokollet från stämman klicka på länk