Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

Kyrkan är öppen måndag till fredag kl 10.00-15.00

Fikaservering i församlingsgården och guidning av kyrkan

Andakter 13.00 varje tisdag och torsdag.

Fredrikshall ligger inom föreningen geografiska område.

Bilden visar den vackra Hundsjön med Holmen i Fredrikshall.

Tavelsjö- och Rödåbygdens ekonomiska förening.

PROGRAM
för SPF Umeå Norra pensionärsförening hösten 2010

Första aktiviteten för hösten blir en endagsresa den 12:e augusti till Ulvön

Den 23 juni bildades föreningen Tavelsjö- och Rödåbygden ekonomisk förening. Föreningen har till syfte att arbeta för bygdens utveckling.

Boende, företag och föreningar är välkomna att bli medlemmar och teckna sig för en eller flera insatser. En insats är på 99kr.

Under juni, juli, augusti uppdateras inte vårt veckoprogram p.g.a lägerverksamhet och semester.
Våra gudstjänster och konserter fortsätter dock. Vi hänvisar till sommarprogrammet som har delats ut i postlådorna, predikoturer samt kalendern här på Byanätet.

Här presenteras de lyckliga vinnarna i Tavelsjö Bygdegårdsförenings stödlotteri 2010

Foto av hängbron i Selet, ett kunturhistoriskt besöksmål i vår bygd

Alla är välkomna till möte för
bildande av ny ekonomisk förening.

2010-06-23 på Sundlingska gården kl 19.00.
Klicka på INBJUDAN för att läsa inbjudan.
Klicka på STADGAR för att läsa stadgarna