Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

Den 1 april bjöd TuRe in till en informationsträff för nyinflyttade till Tavelsjöbygden.

Den 1 april bjöd TuRe in till en informationsträff för nyinflyttade till Tavelsjöbygden.

Alla som har något att visa upp för besökare bör nyttja Umeåregionens officiell turismguide www.vistitumea.se förutom att vara med på de lokala hemsidorna i bygden.

Så här i början av året så sätter vistitumea.se även ihop den tryckta broschyren, så ta kontakt med dem omgående.

Vid årets stämma kommer Linda Lundmark från Umeå Universitet och berättar om om sitt forskningsprogram med titeln Mobilisering av landsbygden .

Välkomna

Boka in den 20 mars kl 18.30 så att du kan vara med på årstämman för Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.

Program kommer senare.

Välkomna
Göran Sundqvist

Det blev Elisabeth Clegg, Västernäs, Tavelsjö, som vann fototävlingen som arrangerats av Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling.

Elisabeths namn drogs vid dragningen som skedde igår, den 24 oktober, och hon blir därmed 3000 kronor rikare.

Många fina...