Tavelsjö- & Rödåbygdens utveckling (TuRe) har formulerat och skickat in ett svar på hur föreningen ser på utläggning av LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Svaret i sin helhet finns här. (klicka)

Sammanfattande så anser vi i föreningen att alla strandnära områden i bygden ska avsättas som LiS-områden för att vara möjliga att nyttja för landsbygdsutveckling.

Det kan röra sig om att vilja bygga en gångväg längs stranden, anläggning för bad, rastkojor, grill/rastplatser, serveringslokal, verksamhet kopplat till fiske eller annan vattenverksamhet. Eller så handlar det om bostäder där strandnära läge är viktiga för att locka till byggande på landsbygden. Alla dessa åtgärder ryms inom begreppet utveckling.

Vi anser att förtätning av byar vid strandnära lägen kan ske om inte den attraktiva utsikten som redan etablerade bostäder har försämras och att inte produktiv jordbruksmark tas i anspråk.

Eftersom dessa lägen är få måste även lägen för strandnära byggande utanföra etablerade bebyggelse kunna erhålla dispens.

Regelverket om strandnära omfattar alla sjöar och vattendrag bredare än en meter så det är avsevärda områden som omfattas av strandskyddet på 100m (längs ett vattendrag blir det total bredd på 200m). Om dispens ska beviljas så anses det att ett område på 10-20m fortfarande ska vara tillgängligt för allmänheten. Det betyder att allmänhetens tillgång till stränder i stor omfattning finns kvar även om dispens för byggande närmare stränderna beviljas.

Oberoende om vad man anser om dessa möjligheter att minska på området för strandskydd så är det nu tillfälle för alla berörda och intresserade att lämna in sina synpunkter till kommunernas handläggare av frågan om LiS-områden på samma sätt som vi i TuRe har gjort. Men gör det omgående om du vill att dina synpunkter ska beaktas.

TuRe
Göran Sundqvist