Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

En distansutbildning i hur samhällsentreprenörskap kan vara en lösning för framtiden. Trångsviksbolagets pilotarbete i samarbete med Mittuniversi-tetet resulterar nu i en 30 poäng distanskurs.

LRF Inbjuder till andra seminariet.
Ett seminarium för Dig som vill anlägga rastplatser, broar, utsiktstorn, skyltar eller gläntor, eller skapa nytt liv i gamla anläggningar

Umeå kommungrupp inom LRF hade inbjudit de politiska partierna till en utfrågning torsdagen den 25 augusti i Brännlands Värdshus.

Arbetet i styrelsen är uppdelat i ansvarsområden där enskilda styrelsemedlemmar har ett särskilt ansvar för vissa frågor. Kontakt kan tas direkt med respektive enligt nedan.

SPF Umeå Norra inledde säsongen med surströmming i Flurkmarks klubbstuga.

Sävarådalens medlemmar var traditionsenligt inbjudna. Drygt 100 personer bänkade sig runt borden.

Styrelsen för föreningen har haft möte hos Linda Edlund Fällman. Linda med familj bor vid den vackra Vindelälven i Selet.

Måndag 6/9 kl. 19.30 kommer Susanne Alfvengren att sjunga och spela i Västerbacka-Långvikens Skolhus .

I priset 150 kr ingår go'macka och kaffe/te/saft som serveras i pausen. Bindande anmälan görs senast söndag 5/9 till Pelle (60455) el. Britt-Marie (62096).

Välkomna!