Tur 8: Torsdagar
2007: 1/2, 1/3, 12/4, 10/5, 14/6

SIGNILSBÄCK 22
Leontinsson (Busshållplatsen)
18.30-18.45

Byn väster om Tavelsjön och öster om Tavelsjöberget. (Bild föreställer Signilsbäck från ovan med Tavelsjöberget i övre vänstra hörnet)

Envist som synden hävdar vi bybor att byns namn kommer av att en kvinna vid namn Signhild levde och verkade uppströms bäcken från byns nuvarande läge vid 1700 talets början.

En sommarbild på Tavelsjöberget tagen från Signilsbäck. På berget breder naturen ut sig på vad som närmast är att likna vid en platå, höjd över civilisationen och vardagen.