Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

Det andra informationsmötet om projektet Tavelsjö kyrkan i centrum och om den utsända enkäten som ingår i en förstudie som arbetsgruppen arbetar med hölls i Rödåsels bygdegård.

Första informationsmötet på Tavelsjö bygdegård samlade ca 50 intresserade personer.

Docent Linda Lundmark vid Kulturgeografen Umeå Universitet medverkade vid TURE: s (Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förenings årsstämma den 20 mars i Överrödå.

Informationsmöten:
Tavelsjö bygdegård må 13 aug kl 18.30
Rödåsels bygdegård tis 14 aug kl 18.30
Kroksjö byastuga to 16 aug kl 18.30
Hissjö bygdegård må 20 aug kl 18.30 och
Flurkmarks klubbstuga ons 22 aug kl 18.30.
Välkomna!

Den 1 april bjöd TuRe in till en informationsträff för nyinflyttade till Tavelsjöbygden.

TuRe Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling ek. för. har haft styrelsemöte med den nya styrelsen. Erika Estreen, Överrödå, Eva Tjärnström, Rödå, Mikael Florin, Liden och Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg är nya styrelsemedlemmar

Den 1 april bjöd TuRe in till en informationsträff för nyinflyttade till Tavelsjöbygden.