Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

Planeringschef Isabella Forsgren vid Umeå kommuns planeringsavdelning informerade om den nytillsatta tjänsten som Utvecklingsstrateg.

Kom och lyssna på Isabella Forsgren, planeringschef, Umeå kommun som informera om vad detta kan innebära för oss i bygden.
Torsdag den 11 april 2013 kl 19.00
i Trehörningen byastuga

Efter informationen fika och
kl 20.00 Årsstämma i Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling

Förstudien 100 bäddar i bygden har nyss avslutat en mötesserie.

Via denna Youtube-länk kan du ta del av information inspelad vid det första mötet i Överrödå byastuga.

Vid mötet på församlingsgården i Tavelsjö deltog Iréne Oskarsson, ledamot i Riksdagens jordbruksutskott m.m., samt jordbrukare från Tavelsjö Lars Sandström och Fredrik Israelsson. Från LRF Västerbotten deltog Arne Lindström,

Prof. Stina Johansson och univ. lektor Fredrik Snellman från Socialt arbete, Umeå och Helsingfors universitet medverkade vid ett seminarium i Tavelsjö om Äldrevård.

Markägare, boende och företagare från byarna mellan Hissjö och Tavelsjö/Rödå samlades på onsdag kväll i Hissjö ett vattenskyddsområde fastställs.bygdegård för att diskutera sina rättigheter och vad som gäller ...

Samarbetsprojektet ”Tavelsjö kyrka i centrum” presenterades i onsdags i Flurkmarks klubbstuga.