Vy från Tavelsjöberget

Anders Enetjärn, Tavelsjö leder vandringen som en del av återkommande exkursioner till någon av de flertaliga bergstoppar som finns i Tavelsjöbygden. Anders delar med sig av den kunskap han har om geologi, natur och miljö.

Tavelsjö Hembygdsförening har en alldeles egen hemsida, klicka här.

Gammeldans i Tavelsjö 2017

 

Varje söndagskväll från 25 juni till och med 6 augusti är det gammeldans till levande musik i logen på Sundlingska gården i Tavelsjö.
Vi börjar kl. 19 med en stunds utlärning av olika danser för dem som inte dansat så mycket tidigare. Sedan håller dansen på till kl. 22.

2017 05 07 5523 TrädgårdsföreläsningSöndagen den 7 maj 2017 arrangerade Tavelsjö hembygdsförening en föreläsningsfrukost om ekologisk odling i Tavelsjö bygdegård. Inspirerande föreläsare var Sybil Sundlng, Oxvikens Gård i Yttre Långviken.

Klicka på rubriken för att se ett bildsvep. 

Eva Tapio Rolf

Eva Wiklund, ordf i Hembygdsföreningen, Tapio Alakörkkö och Rolf Appelblad, ordf i Tavelsjö församlingsråd.

Tapio Alakörkkö, som själv har vandrat i olika delar av världen hade bjudits in av Hembygdsföreningen och Tavelsjö församling för att berätta om Pilgrimsvandringar i Västerbotten och Sydeuropa.

frukostföreläsning

2017 tavelsjo hbf gammeldansannons Visitumea