Föreningen registrerades av Bolagsverket den 31 augusti 2010. Styrelsen har därför beslutat att i enlighet med Skatteverkets regler förlänga det första verksamhetsåret till den 31 dec 2011. Det innebär att några avslut för perioden under 2010 inte behöver föras vid årsstämman 2011.

Ordförande Göran Sundqvist hälsade välkommen och presenterade programmet för kvällen.
1. Göran Sundqvist valdes att leda årsstämman. Efter sedvanliga formalia för årsstämman presenterade ordförande styrelsens årsredovisning, vad som hänt under perioden fr.o.m. starten den 23 juni 2010. Mycket har åstadkommits och många idéella insatser har gjorts vilket uppmärksammades med en applåd.
Styrelsens utvecklingsplan som antogs 23/6 2010 presenterades och beslöts att fortsätta att gälla oförändrat.
a. Besöksarrangemang
b. Vägar och vandringsleder
c. Sevärdheter och aktiviteter
d. Musikfestival
e. Informationsmaterial och marknadsföring
f. Branschövergripande nätverk för företag
g. Byggplanering för en hållbar bygd
h. Fritidsboendes intressen

Styrelsen presenterades och fick en applåd för engagerade arbete för bygden.
Presentation av föreningen för bygdens utveckling med länkar för stadgar och informationsblad finns på föreningens hemsida.

2. Presentation av Samverkan med Umeå universitet – en resurs för små- och medelstora företag i regionen av Boel Elmroth, samordnare vid enheten för näringsliv och samhälle (ENS).
ENS arbetar för ökad samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle och utvecklar metoder och verktyg för detta. ENS bereder och ger stöd inom decentraliserad utbildning och förmedlar uppdragsutbildning och annan kompetensutveckling för yrkesverksamma. ENS är del av innovationssystemet vid Umeå universitet och erbjuder studenter inom grund- och forskarutbildning karriärvägledning.
Boel Elmroth betonade bland annat vikten av samverkan mellan små företag för att växa tillsammans och betydelsen av att öka sin kompetens. Samverkan med ENS ger ökat utifrånperspektiv genom kontakt med studenter, kompetensöverföring, möjlighet att rekrytera personal, universitetskontakter och möjlighet till produkt- och tjänsteutveckling. www.LinkedStudent.umu.se är ett verktyg för direktkontakt mellan studenter och företag. Här har t.ex. Göran Sundqvist redan annonserat några projekt som utvecklingsgruppen önskar hjälp med från studenter som gör sina arbeten inom olika utbildningar. Arbetslivskontakter inom utbildningar är gratis för företagen och viktiga för studenterna som har möjligheter att snabbare få jobb.

3. Presentation av nya brandbilar aktuella för Tavelsjö av Conny Qwarforth, verksamhetssamordnare för deltidsstationer. Det finns mycket goda erfarenheter av nya bilar med skumsläckssystem som använts i Botsmark i två år, tidigare Norrtälje. Bilarna är mindre och smidigare, tar 300 l vatten med skumsläcksmedel som expanderar. 1:a bilen har sjukvårdsutrustning och klippgrejer mm. Brandförmannen kan ha bilen med sig på jobbet, komma ut snabbare och påbörja släckning/räddning på egen hand innan nästa bil kommer. Skum släcker mycket bättre än vatten (80% jämfört med 10%) och ger mycket mindre vattenskador. Slangen är lätt och kan skötas av en person. Nu vill man ha de nya bilarna även i Umeå.

Om Du vill läsa protokollet
fr¨n årsstämman Klicka här.