Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

3:a mötet den 12/4 kl 19.00 på Nolia lokal Omtanken.

Umeå kommun vill i samband med planeringen av områden med undantag från strandskyddet få fram synpunkter från boende på landsbygden om byggande på strandnära lägen.

Den sista informationskvällen arrangerad av Kontaktnätet, LRF och Umeå kommun

För utveckling av näringsliv och boende i bygden.

Privatpersoner, företag och föreningar.
Insats 99 kr/andel

Mejla till linda.fallman(a)hem.net

Betalning till bankgiro 649-1948
Ange ditt mobilnr som referenstext.

Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sunqvist

Du i bygden som är intresserade av företagande och ännu inte anmält dig till nätverksträffen den 17 jan, har fortfarande chansen att anmäla dig. Kl. 18.00 börjar vi med mat från Åsas kök.

Anmäl dig nu omgående och senast onsdag den 12 jan. och notera det in i din almanacka.

Föreningen Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling har under det första halvåret sedan start förhållandevis snabbt blivit känd i utvalda kretsar. Vi avser nu att ta ett större steg för att göra föreningen ännu mer känd. För att genomföra detta på ett professionellt sätt behöver vi en grafisk profil

Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening (TRue) i samverkan Näringslivsservice i Umeå Kommun, genomförde den första träffen med företagare i bygden på Tavelsjö Bygdegård 2010-10-18

Syftet var att skapa goda tillfällen för bygdens företagare att umgås, resonera och utveckla nya och stärka befintliga nätverk vilket kan medverka till än bättre villkor för företagande och boende i bygden. Dessutom serverades mycket god mat av Åsas kök.

Efterfrågan på boende, mat och aktiviteter på landsbygden ökar, inte minst i Umeåregionen.
Det ställs ett antal krav på detta.

För att få fram möjligheterna och inspirera varandra fortsätter nu Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening, med kvällsträffarna i ämnet.