Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

Syftet var att skapa goda tillfällen för bygdens företagare att umgås, resonera och utveckla nya och stärka befintliga nätverk vilket kan medverka till än bättre villkor för företagande och boende i bygden. Dessutom serverades mycket god mat av Åsas kök.

Du i bygden som är intresserade av företagande och ännu inte anmält dig till nätverksträffen den 17 jan, har fortfarande chansen att anmäla dig. Kl. 18.00 börjar vi med mat från Åsas kök.

Anmäl dig nu omgående och senast onsdag den 12 jan. och notera det in i din almanacka.

En distansutbildning i hur samhällsentreprenörskap kan vara en lösning för framtiden. Trångsviksbolagets pilotarbete i samarbete med Mittuniversi-tetet resulterar nu i en 30 poäng distanskurs.

Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening (TRue) i samverkan Näringslivsservice i Umeå Kommun, genomförde den första träffen med företagare i bygden på Tavelsjö Bygdegård 2010-10-18

LRF Inbjuder till andra seminariet.
Ett seminarium för Dig som vill anlägga rastplatser, broar, utsiktstorn, skyltar eller gläntor, eller skapa nytt liv i gamla anläggningar

Efterfrågan på boende, mat och aktiviteter på landsbygden ökar, inte minst i Umeåregionen.
Det ställs ett antal krav på detta.

För att få fram möjligheterna och inspirera varandra fortsätter nu Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening, med kvällsträffarna i ämnet.

Arbetet i styrelsen är uppdelat i ansvarsområden där enskilda styrelsemedlemmar har ett särskilt ansvar för vissa frågor. Kontakt kan tas direkt med respektive enligt nedan.