Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

Du i bygden som är intresserade av företagande, kom och ät gott, ta del av senaste nytt från företagare i bygden och styrelsen för TuRe.

Ta chansen att skapa nya kontakter och att samtidigt sprida din företagsinformation.

Onsdagen den 8 juni genomfördes det andra dialogmötet med detta tema i Västerbacka-Långvikens skolhus med 33 deltagare.

Samtals- och informationsmöte kring det pågående arbetet med en ny portal för Tavelsjö-Rödåbygden.

Tid: 3 maj kl 19.00
Plats: Tavelsjö Bygdegård

Nästa möte
30 juni kl 19.00
Sundlingska Gården.

”Tavelsjön Runt” projektet vill informera dig om vad som nu händer och ta del av hur dina kunskaper kan vara till nytta i ett för bygden gemensamt projekt med mervärden!

Tavelsjö- & Rödåbygdens utveckling (TuRe) har formulerat ett yttrande över hur föreningen ser på utläggning av LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Vi anser att alla strandnära områden i bygden ska bli LiS-områden för att vara möjliga att nyttja för landsbygdsutveckling.

Greger Jonsson som driver företaget Salmo Lapland i Gäddträsk och Per Lundström
som jobbar med frågor kring fiske på Hushållningssällskapet berättade på onsdagskvällens
möte den 11 maj om möjlig-heterna med Fisketurism på bygdegården i Tavelsjö.

Föreningen registrerades av Bolagsverket den 31 augusti 2010. Styrelsen har därför beslutat att i enlighet med Skatteverkets regler förlänga det första verksamhetsåret till den 31 dec 2011. Det innebär att några avslut för perioden under 2010 inte behöver föras vid årsstämman 2011.