170812 webb2 Tavelsjo mini copyLördag 12 augusti Tavelsjö skola.

Barnens eget lopp i samband med Tavelsj halvmarton. Alla deltagare får medalj och något gott att äta. Ingen tidtagning. Uppvärming 11.20, start lilla loppet (300m) 11.30, start stora loppet (600m) 11.40. Efter loppet finns gratis aktiviteter. Fika- och hamburgerförsäljning.

Information/anmälan: tavelsjohalvmarathon.se eller på plats på församlingsgårdens parkering och på skolan kl. 9-11. Swish eller jämna pengar. Kostnad 60 kr.

Samarrangemang TAIK och Tavelsjö församling

Konsert Visor och koraler 6 aug

170812 webb2 Tavelsjo miniLördag 12 augusti Tavelsjö skola.

Föranmälan på tavelsjohalvmarathon.se  eller på plats på församlingsgårdens parkering och skolan kl. 9-11. Swish eller jämna pengar. Kostnad 60 kr. Uppvärmning 11.20, lilla loppet (300m) start 11.30, stora loppet (600m) start 11.40. Alla deltagare får medalj och något gott att äta. Ingen tidtagning. Efter loppet finns gratis aktiviteter på skolgården. Fika- och hamburgerförsäljning.

Samarrangemang TAIK och Tavelsjö församling.

Välkomna!

 

Leif Lisbeth o Michael

Lisbeth Fors Malm, sång och piano samt Leif Larsson, saxofon bjöd på ett rikt och omväxlande program med ett urval känd svenska psalmer, flera soloinslag, gemensamma stycken och församlingssång.

Här kan du läsa om vilka gudstjänster m.m. som är i församlingen.

Eva Tapio Rolf

Tapio Alakörkkö, som själv har vandrat i olika delar av världen hade bjudits in av Hembygdsföreningen och Tavelsjö församling för att berätta om Pilgrimsvandringar i Västerbotten och Sydeuropa.