Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

Vad krävs för att DU ska kunna ta bussen?! En ny linjedragning, bättre busstider eller något helt annat?!

Möte om kollektivtrafik i bygderna den 18/3 kl. 18.30 i RÖDÅSELS BYGDEGÅRD.

Mårten Edberg, Region Västerbotten – ger info om förutsättningarna.
Göran Sundqvist, ordförande i TuRe – berättar om en mycket spännande idé: 8n – en lokal paket- och personlinje i bygden.
Gör din stämma hörd! Den är viktig!

Moderator är Anders Enetjärn, Enetjärn natur och Tavelsjöbo.

Fika finns!

Varmt välkommen!
TuRe – Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening.

Kontakt: Alf Söderlund 070-6300651, Göran Sundqvist 070-6465773

Åsiktstorg P1030708 2

Under rubriken Tillväxt och förnyelse inbjöd nyligen Tavelsjöbygden Utveckling (TuRe), Tavelsjöbygdens LRF-avdelning och Rödåbygdens Idrottsklubb till möte i Tavelsjö Bygdegård.

Från Alf Söderlund, kommer här en liten rapportering av läget för projektet:

Vår generella uppfattning i Interimsstyrelsen och i TuRe är att vi är på rätt väg och det går som vi tänkt!

Ansökan om detaljplanen är nu inskickad till kommunen. Det har tagit längre tid än vi tänkte beroende på att vi sökt stöd av sakkunniga i frågan. Det som gett mest huvudbry är hur detaljerad ... (läs mer genom att klicka på rubriken)

12feb2018Måndag 12 februari 19.00-21.00 Tavelsjö bygdegård kan du framföra hur du vill att bygden ska utvecklas. Just nu tar Umeå kommun fram översiktsplaner och program för hur Vårt område ska utvecklas. TuRe, LRF Tavelsjö, Rödåbygdens IK tänker skicka in ett svar till kommunen. Din medverkan blir då jätteviktig

Välkomna önskar TuRe, LRF Tavelsjö & Rödå IK

PS. Rödå Bröd & Spis bjuder på nybakat

Drömställe för driven entreprenör

WP från nordostFöreningen TuRe söker nu en driven entreprenör för driften av Wärdshuset Prästgården - en attraktiv mötesplats i Umeåregionen.
Anläggningen ligger centralt och vackert med milsvid utsikt över Tavelsjön, mitt emellan Umeå och Vindeln.
Verksamheten ska i första hand omfatta matservering, café och dagkonferenser. Serveringen har plats för ca 60 sittande gäster inomhus samt en rymlig trädgård. Köket är nyrenoverat och godkänt som beredningskök.
Övervåningen med ytterligare 164m2 kan nyttjas för övernattning, möten och dagkonferenser.

Mer info klicka på Är du den entreprenör vi söker?

Anmäl ditt intresse till: Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, Lillsjöberg 24, 922 66 Tavelsjö, senast 15 mars 2017.

Kyrkbacken ideskissSöndag den 7 maj 18.00 Prästgården Tavelsjö. TuRe Tavelsjö- Rödåbygden Utveckling Ekonomiska förening inleder sin stämma med en halvtimmes info om byggprojektet TC Kyrkbacken.

Alla är välkomna att deltaga. Stämman är öppen för alla att lyssna, dock har bara medlemmar i TuRe rösträtt. För ett engångsbelopp om 99 kr kan du bli medlem och visa ditt stöd för TuRe.

 

Välkomna

Övesitiskplan vinjett

Kommunens möte om Tematiskt tillägg till Umeå kommuns översiktsplan genomfördes i Tavelsjö måndag den 13 februari. Över 40 personer från området Hissjö-Tavelsjö-Rödå deltog.


Efter introduktionen av kommunrepresentanterna Pernilla Helmersson och Annika Myrén så fortsatte mötet med ett arbete där deltagarna fick prata i mindre grupper och skriva ner sina synpunkter.
De nedskrivna synpunkterna från grupparbetena finns nu tillgängliga via länken Grupparbete Tavelsjö