Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

SÅNG I SOMMARKVÄLL

Lördag 12 juni kl.18

”I vår Herres hage”


Medverkande:
Gaudium
Katarina Konradsson, körledare

Vid vackert väder ”kaffe med dopp” på kyrkbacken efter konserten.

Många familjer kom till våravslutningsfesten för församlingens barn- och ungdomsgrupper med en mängd både ute- och inneaktiviteter.