Tavelsjö-Granbäcksfors vägsamfällighet, vägnummer 11122

Vägföreningen förvaltar den enskilda vägen till bebyggelse Östibyn och har bidrag för underhåll. Denna väg är öppen för allmänheten året runt.

Även Ängesvägen (vägen mellan Östibyn och Granbäsckfors) som underhålls endast för skog och jordbruksändamål ingår också. Denna väg är normalt avstängd för allmänheten. Delägare i föreningen och jägare som har jaktmark inom området får använda denna väg på egen risk. Stickvägen till Huggberget ingår inte i föreningens ansvar.

Under perioder med svag bärighet är tillåten fordonsvikt nedsatt enligt skyltning.

Den som använder vägen på sådant sätt att skador uppstår är skyldig att ersätta föreningen för reparation av vägen. Alla som planerar använda vägen för tunga transporter uppmanas därför att kontakta Sven Ivar Norlin, tel. 0706674266 i förväg för samråd.

Den som har behov att nyttja vägen på annat sätt eller under perioder med nedsatt tonnage uppmanas att kontakta föreningens funktionärer.

 

Funktionärer i föreningen

  • Adj. ledamot (ansvar för Ängesvägen), Sven Ivar Norlin, 0706674266
  • Ordförande, Mikael Karlsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0906027, 0706474886
  • Kassör, Margaretha Lundquist, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0705850548
  • Ledamot, Martin Jonsson, 0703793302
  • Ledamot (suppl.), Mikael Ottosson, 09060448

 

Årsmöte 20160524 - nägra beslutspunkter;

  • Löpande ansvar för plogning och sandning utförs av Göran Gren. Synpunkter på hur detta sköts hänvisas till ordförande.
  • Beställning av övriga insatser såsom grusning osv beslutas av ordförande.
  • Moms redovisas och uppgifter skickas ut till berörda.
  • Översyn av skötselplan för Ängesvägen till nästa årsmöte.