Det andra informationsmötet om projektet Tavelsjö kyrkan i centrum och om den utsända enkäten som ingår i en förstudie som arbetsgruppen arbetar med hölls i Rödåsels bygdegård.

De allra flesta av mötesdeltagarna var mycket positiva men någon tyckte att de tidigare fått för lite information om projektet. Arbetsgruppen svarade med att det varit artiklar i tidningarna och på hemsidan www.tavelsjo.se samt att enkäten med projektbeskrivning delats ut till alla hushåll i bygden. Torbjörn Wennerbro underströk hur viktigt projektet är, inte bara för Tavelsjö utan för hela bygden och att alla ställer upp för detta. Ett inlägg som han fick kraftiga applåder för.