Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

P1020430 WP Nytt

Wärdshuset prästgården ha fått nya entreprenörer och när styrelsen för (Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling) nyligen sammanträdde, presenterade de sig och berättade om sina visioner för Wärdshuset.


Samråd av planprogram för fastigheten Tavelsjö 6:22 m. fl. inom Tavelsjö, Umeå Kommun

Planprogramets syfte är att pröva möjligheten till utveckling av Tavelsjö centrum. Den ökade byggrätten är tänkt att omfatta ytor för bostäder (i första hand trivselboende och trygghetsboende) och centrumfunktioner som handel och restaurang. Dessutom undersöks möjlig lokalisering av en eventuell framtida större hall för idrott m.m. 1 programmet prövas exploateringens inriktning och omfattning, byggnadernas volymer och placering. Dessutom prövas konsekvenserna för miljön, inte minst kulturmiljön, liksom omgivningens påverkan på föreslagen exploatering.

Handlingarna hittar du på:

  • Kundtjänst Plan och bygg i Stadshuset, Skolgatan 31 A, 2 trappor
  • www.umea.se/stadsplanering/aktuellt i ditt område/stadsdelen "Umeå Nordväst"
  • Bygdeportalen (Tavelsjö ByaNät)  Länk till planprogrammet

Har du synpunkter?
Planförslaget är utställt för samråd 2015-04-24-2015-05-18. Om du har synpunkter ska du framföra dem skriftligt med namn, adress och telefonnummer till:
Umeå kommun, detaljplanering, 901 84 Umeå. Ange diarienummer "BN-2013/53".

Senast måndagen den 18 maj 2015 vill vi ha dina synpunkter.

Handläggare: Planarkitekt Karin Eriksson Hulthn, 090-16 23 21, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Detaljplanering, Umeå kommun, april 2014

Byggnadsnämnden, Umeå kommun

Ett tack till dig som plogat upp en isbana på Tavelsjön nedanför gamla kyrkogården.

Det är många som önskar att det ska finnas en bana för långfärdsskrid-skor på sjön. Det är inte helt enkelt att hålla en sådan i skick särskilt om det snöar ofta. Nu finns det i alla fal en som det går att prova skridskorna på.

Foto: Anna Rydergren

 20141221 Isbana nedanför Wärdshuset prästgården

 

DSC 0665 rev copy

Nästan hundra personer både gammal som ung kom till träffen som detaljplanering vid Umeå kommun bjudit in till. Arbetet med att ta fram en plan för centrala Tavelsjö presenterades av planarkitekt Karin Eriksson Hultén och planchef Tomas Strömberg.

BYGDERÅDET UMEÅHur kan Umeå landsbygd utvecklas?

När: tisdagen den 30 september 2014, kl. 19-21:00

Var: Stöcksjö Bygdegård, Kustvägen 108, Stöcksjö

Bygderådet Umeå och Umeå kommun bjuder in till landsbygdsträff på temat "Hur kan Umeå landsbygd utvecklas?"

Pirimärt planområdeTisdagen den 10 februari klockan 18.00 kan man diskuteraplanprogram för centrala Tavelsjö. Plats: Tavelsjö bygdegård.

Umeå kommun har, efter en ansökan från TuRe (Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening) om detaljplan för området runt före detta prästgården, tagit fram ett planprogram. Det omfattar ett större avsnitt: från skolan till butiken.

Umeå kommun ger varje år ut en informationstidning som riktar sig till seniorer i kommunen. Temat för 2014 års utgåva är "Bo som en senior". Även om tidningen i första hand riktar sig till äldre så har den intressant information för alla t.ex. de som har anhöriga äldre. Förutom temat så innehåller tidningen ämnen som Kultur och aktiviteter, Bra att veta, Stöd och hjälp och kontaktuppgifter.

Särskilt intressant för alla boende i vår bygd i detta nummer är ledaren som ordföranden i socialnämnden, Eva Andersson skrivit. Hon skriver i positiva ordalag om de idéer som Tavelsjöborna väckt om hur man på olika sätt kan samarbete mellan den offentliga sektorn och civilsamhället.

Läs hela ledaren på länk Att samarbeta för framtiden