Prof. Stina Johansson och univ. lektor Fredrik Snellman från Socialt arbete, Umeå och Helsingfors universitet medverkade vid ett seminarium i Tavelsjö om Äldrevård.

De beskrev utvecklingen av äldrevård både internationellt, nationellt och särskilt i glesbygd utifrån den forskning som finns. I framtiden kommer man att få lösa mycket själv och det finns många förebilder inom Hela Sverige ska leva. Där man har engagerat sig lokalt har man byggt upp ett socialt kapital vilket är eftersträvansvärt.

Svenska kyrkan har en nyckelroll i Tavelsjö och har allt att vinna på att ta en aktiv del i utvecklingen av äldrevården inom närområdena. Nationellt pågår en välfärdsutredning som ska ge svar på frågor om kyrkans roll inom välfärden. Det finns inget formellt hinder för kyrkan att ägna sig åt verksamhet med nära anknytning till diakoni.

Ett samarbete mellan kommun, landsting, kyrka, Umeå universitet, företagare och alla föreningar i närområden har innitierats. Om projektet Tavelsjö kyrka i centrum ska lyckas krävs ett gediget samarbete men först och främst resurser till den förstudie som planerats. Ansökan om pengar till förstudien har sökts från Luleå stift och Umeå kommun.