Planeringschef Isabella Forsgren vid Umeå kommuns planeringsavdelning informerade om den nyinrättade tjänsten som Utvecklingsstrateg som Annika Myren fått.

Tjänsten innebär att kommunen sätter större fokus på möjligheterna till utveckling i kommundelscentra och byar.

Torbjörn Wennebro tog upp problemet, att tjänstemännen på en rad länsstyrelser tolkar lagen om strandskyddet, som att det är deras uppgift är att säga nej till all utveckling och att de anser sig äga strandskyddet. De saboterar därmed regeringens och riksdagens intentioner. Vi har den absurda situationen att statens förlängda arm väljer att strunta i det som politikerna med sina beslut velat uppnå.

Lättnadsreglerna kom faktiskt till för att underlätta för att överleva. Det finns också en tydlig skillnad mellan länen när det gäller tolkningen av exempelvis klassning av vattendrag.

Flera tog också upp problemet att Tavelsjö trots att det är en stor kommundel inte har något politiskt organ som kan föra fram de möjligheter som finns och för att kunna påverka utvecklingen i bygden.

Mötet hölls i anslutning till årsmötet för föreningen TuRe.
Årsmötesförhandlingarna leddes av Lars Konradsson.

Styrelsen omvaldes med kompletterande nyval av Linda Rönnlund i stället för Erika Estreen som avsagt sig återval.
Övriga i styrelsen är: Göran Sundqvist ordförande. Margareta Lundquist vice ordförande, Per-Gunnar Olofsson sekreterare, Nils-Ola Andersson kassör, Övriga ledamöter är: Alf Söderlund, Eva Tjärnström, Nils-Åke Sandström, Mikael Florin.

Den av styrelsen framlagda verksamhetsplanen godkändes med ett par kompletteringar. Bland annat föreslog Mårten Edberg att styrelsen ska planera för 'Kulturhuvudbygd 2014'. Ett förslag som årsstämman instämde i.

Gerd Sundqvist bjöd på gott hembakt fikabröd.