Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

Övesitiskplan vinjett

Kommunens möte om Tematiskt tillägg till Umeå kommuns översiktsplan genomfördes i Tavelsjö måndag den 13 februari. Över 40 personer från området Hissjö-Tavelsjö-Rödå deltog.


Efter introduktionen av kommunrepresentanterna Pernilla Helmersson och Annika Myrén så fortsatte mötet med ett arbete där deltagarna fick prata i mindre grupper och skriva ner sina synpunkter.
De nedskrivna synpunkterna från grupparbetena finns nu tillgängliga via länken Grupparbete Tavelsjö

Från personerna bakom byggprojektet i Tavelsjö meddelas att det ser mycket bra ut med projektets framåtskridande.

Det har hållits fyra informationsmöten med intressenterna där .... (läs mer genom att klicka på rubriken)

Aktuellt för småföretagare och andra intressenter i Tavelsjöbygden.

Tisdag den 26 april kl 19.00

Vi håller till på Wärdshuset Prästgården, Tavelsjö och kommunen bjuder på fika.

Välkomna

Näringslivsenheten Umeå Kommun

För mer info

Kontakt: Annika Myren, Umeå kommun, P-G Olofsson, TuRe

LRF Årsmöte P1030233

Tavelsjöbygdens LRF avdelning hade nyligen årsmöte i Heleneborg.

DSC 1592 Erpo H

Stämman inleddes med gästföreläsning av Erpo Heinolainen, radioman som bor i Tavelsjö sedan fyra år. Han talade över ämnet Tavelsjö, byn med allt.

P1020613 Namninsamling

Föreningen TuRe (Tavelsjö och Rödåbygdens utvecklingsförening) och Folkinitiativ för skolor i Umeå kommun samlade nyligen namnunderskrifter utanför Matboa i Tavelsjö.

P1020430 WP Nytt

Wärdshuset prästgården ha fått nya entreprenörer och när styrelsen för (Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling) nyligen sammanträdde, presenterade de sig och berättade om sina visioner för Wärdshuset.