Hissjö
Stort intresse visades när projektet Tavelsjö kyrkan i centrum nyligen presenterades i Hissjö Bygdegård. En av åhörarna betecknade idéen som genial och det framfördes nya ideér som kan göra projektet ännu mera attraktivt.
Ytterligare ett informationsmöte kommer att hållas den 22 augusti i Flurkmarks klubbstuga.