Stämningen var positiv i Kroksjö när Göran Sundqvist, TuRe (Tavelsjö och Rödåbygdens Utveckling Ekonomisk förening) och Monika Sandström, Tavelsjö församling presenterade projektet Tavelsjö kyrkan i Centrum.

Flera nya goda idéer diskuterades och byborna såg fram emot att planerna som kan ge en positiv utveckling i bygden förverkligas.

Nästa möte hålls i Hissjö bygdegård på måndag 20 aug kl 18.30 och därefter i Flurkmarks klubbstuga på onsdag 22 aug kl 18.30.