Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________

BYGDERÅDET UMEÅHur kan Umeå landsbygd utvecklas?

När: tisdagen den 30 september 2014, kl. 19-21:00

Var: Stöcksjö Bygdegård, Kustvägen 108, Stöcksjö

Bygderådet Umeå och Umeå kommun bjuder in till landsbygdsträff på temat "Hur kan Umeå landsbygd utvecklas?"

Umeå kommun ger varje år ut en informationstidning som riktar sig till seniorer i kommunen. Temat för 2014 års utgåva är "Bo som en senior". Även om tidningen i första hand riktar sig till äldre så har den intressant information för alla t.ex. de som har anhöriga äldre. Förutom temat så innehåller tidningen ämnen som Kultur och aktiviteter, Bra att veta, Stöd och hjälp och kontaktuppgifter.

Särskilt intressant för alla boende i vår bygd i detta nummer är ledaren som ordföranden i socialnämnden, Eva Andersson skrivit. Hon skriver i positiva ordalag om de idéer som Tavelsjöborna väckt om hur man på olika sätt kan samarbete mellan den offentliga sektorn och civilsamhället.

Läs hela ledaren på länk Att samarbeta för framtiden

Positivt för alla i Tavelsjö- och Rödåbygden så har Region Värtebotten har nu beslutat om vilka åtgärder som ska prioriterat för förbättring av 363 stråket mellan Vindeln och Umeå.

Läs mer på Region Västerbotten (klicka på länken)

undefined

Kort innebär det säkrare busshållplatser, 2+1 väg mellan Håkmark och Forslunda och samtidigt ny cykelväg på samma sträcka. En efterlängtad cykelväg i Överrödå och miljöprioriterad genomfart i Hissjö. Haddingen får också en gångbana i Haddingen som ger säkrare boendemiljö och ökad trafiksäkerhet.

Trafikverkets studie (laddas ner här) visar att det finns behov av ytterligare åtgärder på sträckan och Ewa-May Karlsson, regionråd, Region Västerbotten säger med anledning av detta:
– Jag utgår från att de kommer att ligga högt på agendan när vi ska besluta om de medel som ännu inte öronmärkts i länstransportplan som gäller 2014-2025.

 

2014-05-10 Bredbandsingrävning PrästgårdenLördagen den 10 maj 2014 grävde ett antal personer in  FiberFlow-kanalisation till Prästgården. Under överinseende av Mårten Edberg grävde Fredrik Nilsson och P-G Olofsson med varsin Volvogrävare. Lois Olofsson stod med  support.

Den som vill se en liten film kan klicka här.

DSC 4986 visar

Be Green, UMEÅ, Emma Ödling och Ida Lundström var i Tavelsjö den 19 mars och berättade om det system för samåkning som Be Green utvecklat i samarbete med Skjutsgruppen.

Med samarbetet med Skjutsgruppen så vill man erbjuda boende på landsbygden i Umeåregionen och Örnsköldsviksregionen en bättre möjlighet att samordna resandet så att bilresandet kan bli mer effektivt genom allt fler åker i färre bilar. Dels för vardagsresor till och från arbete men också för grupp-, inköps- och fritidsresor. Man erbjuder nu intresserade i Tavelsjöbygden att testa systemet innan det erbjuds till alla andra i regionen.

Läs mera genom att klicka på rubriken!

DSC 5136 PG tackarFöreningen TuRe har nyligen haft årsmöte i Wärdshuset prästgården i Tavelsjö. Ordförande Göran Sundqvist presenterade berättelsen för det gångna verksamhetsåret, en verksamhetsberättelse som stämmodeltagarna ville beteckna som magnifik.

Klicka på rubriken för att läsa mera!

Ungdomsmagasinet-2– Men vad vill dom då?

Den frågan ställde Ulrika Israelsson sig när hon blev projektledare för Ungdomsforum Norrs projekt i Tavelsjö – och gick till ungdomsgården för att pratade direkt med ungdomarna. – Det var lite segt i början, minns Ulrika. Det är ganska stort och svårt att tala om engagemang, demokrati och inflytande. – Många unga tycker att demokrati bara blir en massa snack – och att det tar alldeles för lång tid, berättar Ulrika. Och när det inte händer något tillräckligt snabbt, så tolkar många ungdomar det som att de inte räknas och låsatt de inte tas på allvar.

Läs mer genom att klicka på rubriken.