Samarbetsprojektet ”Tavelsjö kyrka i centrum” presenterades i onsdags i Flurkmarks klubbstuga.
Intresset bland åhörarna var mycket stort, det ställdes många frågor och nya intressanta kompletterande förslag kom fram. Ulla Blomqvist presenterade enkäten som kommer att delas ut i brevlådorna nästa vecka. Alla uppmanades att fylla i den, posta den eller att lämna in den i Hissjö Handel.