Informationsmöten:
Tavelsjö bygdegård må 13 aug kl 18.30
Rödåsels bygdegård tis 14 aug kl 18.30
Kroksjö byastuga to 16 aug kl 18.30
Hissjö bygdegård må 20 aug kl 18.30 och
Flurkmarks klubbstuga ons 22 aug kl 18.30.
Välkomna!

Tavelsjö församling och TURE (Tavelsjö och Rödåbygdens Utveckling Ekonomisk förening) samarbetar kring ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för fler boenden och mer aktivteter i centrum vid Tavelsjö kyrka.

Arbetet med projektet fortsätter i den arbetsgrupp som valts av kyrkorådet och Ture.
En Folder och en enkät kommer att delas ut till hushållen. Syftet med enkäten är att få en uppfattning om behov av och intresse för Senior-/Trivselboende, Trygghetsboende och Särskilt boende med kringservice i bygden.