Docent Linda Lundmark vid Kulturgeografen Umeå Universitet medverkade vid TURE: s (Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förenings årsstämma den 20 mars i Över-rödå.

Hon berättade om sitt forskningsprogram med ovanstående titel.
Hon skall i sitt forskningsprogram bland annat analysera hur utvecklingen på landsbygden påverkar sysselsättning, företagande och arbetsmarknad och vilka landsbygdssamhällen som vinner och vilka som förlorar

Vid efterföljande förhandlingar presenterades och godkändes styrelsens förslag till utvecklingsplan för 2012:

• Vägar och vandringsleder
• Sevärdheter och aktiviteter
• Musikfestival
• Branschövergripande nätverk för företag
• Byggplanering för hållbar bygd.
- - - - - - -
De som lämnade styrelsen avtackades med blommor.

Även Gerd och Göran Sundqvist fick blommor som tack för allt sitt engagemang i föreningen

Efter fyllnadsval och konstituering har föreningen följande styrelse:.
Göran Sundqvist, Ordförande
Erika Estre´n, V ordförande
Nils-Ola Andersson, Kassör
Per-Gunnar Olofsson, Sekreterare

Nils-Åke Sandström
Margareta Lundqvist
Alf Söderlund
Eva Tjernström
Mikael Florin.