TuRe Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling ek. för. har haft styrelsemöte med den nya styrelsen.
Erika Estreen, Överrödå, Eva Tjärnström, Rödå, Mikael Florin, Liden Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg är nya styrelsemedlemmar (Nils-Ola har tidigare varit adjungerad till Styrelsen).

Med på mötet var Helena Lundgren som är projektledare för ett nytt projekt ”Ungdomsforum i Norr” som startats av Länsbygderådet i Västerbotten.
I korthet går projektet ut på att ge ungdomar möjlighet att ta upp och identifiera möjliga åtgärder/aktiviteter i sin respektive bygd utifrån det processarbete som genomförs i projektet.

”Om ungdomar får möjlighet att samla sina tankar och idéer om sin tillvaro och forma konkreta resultat/åtgärder så stärks och utvecklas deras engagemang i den bygd där de bor samt deras tilltro till det demokratiska styrelseskicket” menar Helena Lundgren.

Inom ramen för landsbygdsprogrammet och Region Västerbotten har projektet startats med fokus på tre landsbygdsområden: Tavelsjöområdet med byarna Selet och Rödåsel inräknade, Vindelns- och Storumans kommun.

Helena Lundgren säger vidare ”I arbetet med att demokratisera Länsbygderådet och skapa en attraktiv landsbygd för boende, besökare och företag i vårt län är ungdomar en mycket viktig tillgång och målgrupp. Deras samlade tankar och idéer om sin nuvarande tillvaro, framtiden och deras roll som samhällsbyggare/ansvarstagande medborgare är direkt grundläggande för hur vi tillsammans kan utveckla vår landsbygd. Fler engagerade ungdomar i diskussionen om framtidens landsbygd kan bidra till att öka attraktionskraften lokalt och därmed ge förutsättningar till att fler vill leva, verka och bo på landsbygden.
Ett genomgående drag i projektet är att det ska ”drivas framåt” av ungdomarna själva.”

Erika Estreen kommer att tillsammans med i första hand ungdomar hålla i den lokala aktiviteten i projektet inom TuRes område.

Övriga aktiviteter som behandlades vid styrelsemötet är pågående: Tavelsjön Runt, vandrings- cykel- och ridled med invigning den 12 augusti i år. En ny arbetsgrupp ska startas för att bygga en liknade led genom Rödå området (Rödåleden) med anslutning till Tavelsjö Runt, Tavelsjöleden och Isälvsleden där Rödå blir en viktig knutpunkt.

Medverkan i Kyrkans projekt att utveckla ett centrum för äldreboende, vård och aktiviteter i centrala Tavelsjö som då kan skapa nya arbetstillfällen och nya möjligheter i bygden. Första steget är en förstudie för att kunna bedöma efterfrågan, lönsamhet och hur verksamheten kan bedrivas.

Den möjliga förändringen av affären i Rödå innebär en utmaning för Rödåbygden och det beslöts att TuRe ska bistå i arbete med att hitta nya lösningar. Eva Tjärnström håller i detta.

Mikael Florin kommer att engagera sig i en fortsättning av det företagsnätverk som startades inom föreningens ram i samarbete med LRF. Målet är att få fler företagare intresserade av de möjligheter som ett kontaktnätverk innebär.

För att kunna starta projekt ”100 bäddar i bygden” så söks pengar via olika offentliga finansieringskällor.

I projekt strandnära byggande - LIS-områden så arbetar TuRe för att det ska finnas möjligheter för företag, enskilda och markägare att ta tillvara de attraktiva lägen som finns vid sjöar och vattendrag i bygden. Två skrivelser är inlämnade till de avdelningar i kommunerna Umeå, Vindeln och Vännäs som behandlar samrådssvaren. Massmedia har intresserat sig för frågan och TuRe har medverkat i flera av dessa olika inslag.