Första informationsmötet på Tavelsjö bygdegård samlade ca 50 intresserade personer.

Karl-Olof Olofsson, ordf. i församlingskyrkorådet hälsade välkommen och presenterade kortfattat hur idéerna om projektet Tavelsjö kyrkan i centrum kommit upp, vilka som valts att ingå i arbetsgruppen samt kvällens program.

Göran Sundqvist, ordf. i TuRe (Tavelsjö och Rödåbygdens Utveckling Ekonomisk förening) presenterade därefter hela idén med bakgrund, planer och konsekvenser för bygden om inget görs. Umeå kyrkliga samfällighet och Umeå kommun är nyckelaktörer förutom föreningar och privata intressenter.

Frågor och synpunkter från åhörarna kom både före och efter fikaserveringen där samtalen var intensiva. Ulla Blomqvist presenterade den enkät som delats ut i bygden och uppmanade alla att svara på den och inspirera andra att lämna sina svar.

Utvecklingsplanerna är beroende av efterfrågan på boenden i Tavelsjö och viljan från allmänhet, politiker och kyrkans förtroendevalda att samarbeta och stödja projektet.