2009 antogs en ny lag som ska ge möjligheter att ta tillvara strändernas attraktionskraft för att utveckla landsbygden.

Umeå ska, gemensamt med övriga kommuner i Umeåregionen, ta fram en tematisk översiktsplan för strandskydd. I planen ska områden intressanta för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS-områden tas fram. Arbetet är i ett tidigt skede och det finns ännu inga förslag på områden framtagna.

Framtagande av LIS-områden ska ske lokalt och i inledningsskedet är kommunens avsikt att få fram från oss, som bor på landsbygden, synpunkter och förslag kring strandnära områden som kan bidra till lokal utveckling och där det ska bli lättare att få dispens från strandskydd.

Viktigt att delta vid detta sista kvällsmöte om LIS-områden med syftet att diskutera hur det fortsatta arbetet kan ske på bästa sätt.

Program
1. Kort info om Kontaktnätet (heter ofta landsbygderåd i andra kommuner).
2. Kort info om LRF.
3. Doris Grellmann och Pernilla Helmersson från Umeå Kommun, Utvecklingsavdelning
a. Kort information om den nya strandskyddslagen.
b. Umeås övergripande principer angående strandskydd som har presenterats i Kustplanen och fördjupade översiktsplanen för Umeås expansionsområde (FFU).
c. Arbetsläget av arbetet med att ta fram LIS-områden för Umeregionen.
4. Diskussion.
5. Fortsatt arbete.

Genomförs den
12 april kl. 19.00 på Nolia, lokal Omtanken.Inbjudan för utskrift


Mer information angående strandskyddsreglerna finns på Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Strandskydd/

Välkomna

Kontaktnätet för lokala byautvecklingsgrupper, LRF och Umeå Kommun.

Ev. frågor kan ställas till Göran Sundqvist, 070-646 57 73, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.