Det har gått snart 20 år sedan Tavelsjö AIK förvärvade en tomt för att bygga en idrottshall på Klacken. Nu har frågan om en idrottshall aktualiserats på nytt igen i samband med TC–projektet (Tavelsjö kyrka i centrum).

I en nyligen genomförd enkätundersökning omkring utvecklingen av Tavelsjö-Rödåbygden fick frågan om en idrottshall mest uppmärksamhet och intresse oavsett åldersgrupp.

Bakgrunden är bl a att den enda befintliga gymnastiklokalen på skolområdet i Tavelsjö förmodligen är en av kommunens absolut minsta och därmed helt oanvändbar för många sporter.

Det medför att barn och ungdomar med idrottsintresse endera måste skjutsas in till främst Umeå eller avstå från sin sport. Ett problem som kan vara svårt att hantera framförallt om man har flera barn med olika idrottsintressen.

Även för många vuxna och äldre är tillgången till en ändamålsenlig motionslokal en angelägen fråga som kan innebära betydande framtida besparingar för vården enligt gjorda undersökningar.


Föreläsning

Nyligen inbjöds några föreläsare av Tavelsjö AIK och skolans föräldraförening för att informera om viktiga faktorer vid lokaliseringen av en idrottshall och frågor kring praktik och ekonomi inför byggandet av en hall.

Inbjudna gästföreläsare var Josef Fahlén från Idrottshögskolan som betonade tillgängligheten, en idrottsplats ska ”ligga i vägen” för att kunna nyttjas av så många som möjligt och att göra saker tillsammans ger ett mervärde.

Varning för manliga idrotter

Han varnade också för att de stora, manliga idrotterna och röststarka särintressen kan göra att kvinnor och svaga grupper missgynnas. Han visade på att öppna lösningar främjar kreativitet.

Jan Åman, mannen bland annat bakom IKSU med flera idrottshallsprojekt hade läst delen som berörde multihallen och berömde TC-studiens gedigna Förstudierapport som är ett bra underlag för fortsatt planering och att man där tänker multihall!


Etapper och flexibilitet

Han berättade om sina erfarenheter att bygga i etapper och ha flexibla lösningar. Stellan Lundberg, expert på samhällsplanering gav flera tips inför det fortsatta arbetet. Han betonade vikten av att alla alternativa lägen granskas och utvärderas. När man kommit fram till bästa alternativet är det viktigt att alla enigt sluter upp kring detta.


Fritidsnämnden deltog

Dessutom deltog några ledamöter från fritidsnämnden, bland annat ordföranden Lennart Arvidsson och vice ordföranden Lennart Johansson. De delade också generöst delade med sig av sina erfarenheter.

Det gavs också tillfälle för åhörarna att ge synpunkter. Bengt Lunnergård, Husläkarna tog upp betydelsen av att även satsa på äldre och refererade till statistik över vad fallolyckorna kostar samhället. Därför är det viktigt att inkludera träning för äldre i planeringen.


Åhörarna var mycket nöjda med informationen och föreläsarna avtackades med applåder.

/Nils-Åke Sandström