Den 19 maj är det ett offentligt möte i Tavelsjö bygdegård på temat 'Är möjligt att skapa ett centrum i Tavelsjöbygden?'' Tid 19.00 - 21.00.

Göran Sundqvist inleder med en presentation av den förstudie som tagits fram.

Efter detta blir det diskussion, där olika beslutsfattare bjudits in. Dessa kommer från Umeå kommun, Svenska kyrkan i Umeå samt ortens
föreningar och allmänhet.

Mårten Edberg kommer att fungera som moderator för kvällen.

Servering!

Arrangörer är Styrgruppen för projektet, Tavelsjö församling och TuRe samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Den som vill fördjupa sig i förslaget innan kan ta dela av detta via www.tavelsjo.se / Tavelsjö församling.