Den 23 juni bildades föreningen Tavelsjö- och Rödåbygden ekonomisk förening. Föreningen har till syfte att arbeta för bygdens utveckling.

Vi definierar ”Bygden” = Det geografiska området inklusive alla som bor och verkar i bygden, ”Utveckling”= Alla aktiviteter som gör att antalet boende och verksamheter i bygden ökar, ”Tavelsjö- och Rödåbygden” = Byarna längs med väg 363 från Hissjö till Trollberget inklusive byar i området till och med Mickelsträsk - Kroksjö, Stärkesmark - Västra Vännfors – Rödålund.

Alla dessa byar har det gemensamma att man ligger i kommunerna Vännäs-, Vindelns- och Umeås ytterområden.

Vi har i detta område fantastiska förutsättningar! Naturen, vår attraktiva miljö med berg, böljande dalar, älvslandskap och sjöar samt den relativa närheten till centra som Umeå, Vindeln och Vännäs lägger grunden. Sedan är det i stor utsträckning vad vi själva gör av detta vad resultatet blir.

Alla boende, företag och föreningar är välkomna att bli medlemmar och teckna sig för en eller flera insatser. En insats är på 99kr och om ev. årsavgift ska tas ut måste det beslutas på kommande årsstämmor.

Medlemsanmälan gör du till någon i styrelsen eller via e-post till nils-ake.sandstrom(at)tavelsjo.se. Uppge då även antalet insatser, postadress, mobiltelefon. Vi skickar ut meddelanden och information via e-post eller SMS om du saknar e-postadress.

Insatsen betalar du när du fått ett mejl med kontonummer som bekräftelse på din anmälan.

Föreningen är politiskt obunden och öppen för alla. Det innebär att ju fler medlemmar vi blir desto starkare blir vi också. Vi alla får då ökade möjligheter att påverka vår egen bygds framtid.

En framtid som innefattar boende och verksamma och alla de nyttigheter som man behöver för att trivas i en by. Målet når vi genom att göra bygden mer känd och få fler att besöka oss och därmed bli intresserade av att komma och bo här.

Förutom att bli medlem i föreningen kan du ta upp dina angelägna frågor och tillsammans med andra jobba för att nå resultat i våra arbetsgrupper.

Arbetsgrupperna är föreningens verkställande funktion som med ekonomiskt och administrativt stöd av föreningen ska kunna koncentrera sig på sakfrågorna.

Just nu finns det grupper igång eller planerade inom:
• Besöksarrangemang
• Vägar och vandringsleder
• Sevärdheter och aktiviteter
• Musikfestival
• Branschövergripande nätverk för företag
• Byggplanering för en hållbar bygd


Anmäl ditt intresse att delta i samband med medlemsanmälan!

Välkommen som medlem i föreningen för utveckling av bygden i och runt Tavelsjö-Rödå.

Styrelsemedlemmarna för 2010 är:
Göran Sundqvist, ordf., Svedjan 070-646 57 73
Per-Gunnar Olovsson, sekr., Tavelsjö 070-658 90 10
Alf Söderlund, Rödåsel 070-394 41 43
Hans Weinehall, Varmvattnet 070-586 02 02
Jeanette Knutstam, Överrödå 070-265 65 99
Linda Edlund Fällman, Selet 0739-24 78 74
Margaretha Lundquist, ÖstiByn, 070-585 05 48
Maria Funck, Fredrikshall 0736-20 06 69
Nils-Åke Sandström, Långviken 090-603 17
Nils-Ola Andersson, adj. ekon., Lillsjöberg 070-668 63 71

De fastställda stadgarna finns att hämta här .

Informationsblad för utskrift finns att hämta här .