Under juni, juli, augusti uppdateras inte vårt veckoprogram p.g.a lägerverksamhet och semester.
Våra gudstjänster och konserter fortsätter dock. Vi hänvisar till sommarprogrammet som har delats ut i postlådorna, predikoturer samt kalendern här på Byanätet.