PROGRAM
för SPF Umeå Norra pensionärsförening hösten 2010

Första aktiviteten för hösten blir en endagsresa den 12:e augusti till Ulvön
Se bif. resebeskrivning och pris samt tider och platser.

24 aug kl 13.00 Månadsmöte med surströmming i Flurkmarks klubbstuga. Sävarådalen
inbjuds. Underhållning av Roland Widmark som även leder allsången.
Lotteriförsäljning. Pris 100 kronor. Anmälan till byaombuden senast 19 aug.

5 sept Minns du sången, se vidare kyrkans annons.

28 sept kl 13.00 Månadsmöte i Tavelsjö bygdegård med Sopplunch. Underhållning av
Birch Town Singers som sjunger och leder allsång. Lotteriförsäljning.
Pris 70 kronor. Anmälan till byaombuden senast 23 sept.

12 okt kl 13.00 Månadsmöte med fika i Flurkmarks klubbstuga. Senior shopen
visar höstens kläder. Lotteriförsäljning. Pris 50 kronor. Anmälan till byaombuden senast 7 okt.

13 okt Landstingets Livslustdag. Se annons i dagspressen.

9 nov kl 13.00 Månadsmöte med fika i Tavelsjö bygdegård. Anna Vara & Daga Will
står för underhållningen. Som vanligt lotteriförsäljning med fina vinster.
Pris 50 kronor. Anmälan till byaombuden senast 4 nov.

30 nov kl 13.00Julgröt och julsånger i församlingsgården i Tavelsjö. Ulla-Britt och Gunnar . Lundqvist berättar och läser dikter. Från kyrkan medverkar Ulrika Hägglund
och Johanna Nordgren. Subventionerat pris 60 kronor. Anmälan till
byaombuden senast 25 nov.

8 feb 2011 Föreningens årsmöte kl 13.00 i Tavelsjö bygdegård. Sedvanliga förhandlingar.
Gratis fika. Lotteriförsäljning. Anmälan till byaombuden senast 3 ebr.

En påminnelse: Inbetalningskort medföljer till dem som inte betalat årsavgiften på 160 kr. Betalning bör göras senast 30 juni till postgiro 509623-5.
Alla våra arrangemang sker i samarbete med Vuxenskolan.
Till sist önskar styrelsen alla medlemmar en solig och skön sommar.
Rekryteringsansvarig: Inga Lindberg tel 073-0390545
Byaombud:
Tavelsjö: Anna Pettersson tel 60544
Mickelsträsk och Kroksjö
Sigrid Bäckström tel 66041
Flurkmark: Gurli Andersson tel 36125
Hissjö: Dagmar Häggström tel 38058
Ersmark: Inga Lis Oskarsson tel 44020
Innertavle: Ingegerd Karlsson tel 49048
Byaombuden anmäler till Karin Burström tel 36113