TuRe o Anders E copy copy copy

Vad krävs för att man ska kunna ta bussen? TuRe inbjöd nyligen till ett möte om Kollektivtrafik i bygden i Rödåsels bygdegård.

Mårten Edberg, Region Västerbotten gav information om förutsättningarna och Göran Sundqvist, ordförande i TuRe berättade om en mycket spännande idé om en lokal busslinje i bygden. Moderator var Anders Enetjärn, Enetjärn natur och Tavelsjöbo.

Anders Enetjärn inledde med att slå fast att kollektivtrafik är viktig för bygdens livskraft och värde. De boende har investerat i bygden och är angelägna om att säkerställa dess värde.

Mårten Edberg gav en övergripande beskrivning av kollektivtrafikens styrning och ledning både kommunalt och regionalt och informerade om vilka personer man ska kontakta när man har frågor och förslag. Inom kommunen är det kommunen som har ansvar och har ett övergripande ansvar. Mellan kommunerna är det landstinget. Länstrafiken upphandlar trafik på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten.

Göran Sundqvist menade att det finns en motvilja mot att folk ska bosätta sig där det inte finns kollektivtrafik. Idag är det många fler som vill bo på landsbygden än vad det finns möjligheter till. Med bättre närhet till service skulle flera kunna bo här. Särskilt för barn, unga och gamla behövs möjlighet att åka buss men även för arbetspendling sparar man miljön med kollektivtrafik. TuRe har börjat spåna på en idé om en lokal rundtur i formen av en 8:a som skulle förbinda ett 20-tal byar med anknytning till befintlig busslinje. Det skulle ge en sammanhållen bygd med flera fördelar. Även pendlarparkering skulle kunna kombineras med 8:an.

Kollektivtrafik Rödåsel copy

Anders Enetjärn frågade efter de ”Svordomar” som finns när det gäller kollektivtrafiken. Alla de problem och irritationsmoment som finns i bygden samlades in efter gruppdiskussioner och fika. TuRe tänker gå vidare och ta med detta till beslutsfattarna. Det angår oss alla som bor i bygden att förvalta och stärka den.