Åsiktstorg P1030708 2

Under rubriken Tillväxt och förnyelse inbjöd nyligen Tavelsjöbygden Utveckling (TuRe), Tavelsjöbygdens LRF-avdelning och Rödåbygdens Idrottsklubb till möte i Tavelsjö Bygdegård.

Alf Söderlund hälsade välkommen och menade att kommunen alltför lite lyssnar till vad folk i byarna vill och att det därför är viktig att vi aktivt deltar nu när översiktsplanen för Umeås landsbygd är aktuell. Landsbygden är inte längre bara jordbruk, vacker natur och röda stugor. Den är nu så mycket mera. Det krävs därför en positiv och tillåtande syn på förändringar när det gäller verksamhetsutveckling och bebyggelse.

Torbjörn Wennebro presenterade en mycket intressant jämförelse med Uppsala som har en struktur som mycket liknar Umeås men där man satsar rejält på att landsbygden ska växa. Medan Umeå satsar på tre större tätorter – Hörnefors, Holmsund/Obbola och Sävar – satsar Uppsala på hela 14 mindre orter utspridda över hela kommunen där många är jämförbara med Tavelsjö i storlek. Sedan år 2000 har orter mellan 0 – 200 invånare i Umeå växt med 7,6 procent medan de i Uppsala växt med 73,1 procent d v s 10 gånger snabbare.

I ett åsiktstorg med fem stationer fick deltagarna sedan skriva ner sina synpunkter och förslag. Dessa kommer att sammanställas och ingå i yttrandet till kommunen på det landsbygdsprogram som nu är ute på remiss.

Stationerna leddes av Torbjörn Wennebro (Näringsliv), Göran Sundqvist (Kommunikation) Maria Ärlestig (Livsmedelsproduktion), P-G Olofsson (Attraktiva livsmiljöer) och Alf Söderlund (Kommunala investeringar).

Alla bjöds på fika med jättegod smörgås som serverades av Rödå Bröd & Spis som nyligen har startat upp sin verksamhet i Rödånäs.

Bilden

Stående från vänster Alf Söderlund, Hans Olovsson, Maria Ärlestig och Göran Sundqvist. Sittande: Åsa Lavin, Torbjörn Wennebro och P-G Olofsson. Foto: Nils-Åke Sandström