Umeva har på Umeå kommuns uppdrag lagt ett nytt förslag till skyddsföreskrifter för vattentäkter inom Umeå kommun.

Dessa föreskrifter berör ett område från vattentäkten i Forslunda upp till en linje Altjärn – Varmvattnet och täcker hela Tavelsjön och Tavelsjöns tillrinningsområde.

=======================

Tavelsjö samfällighet omfattar de samfällda områden som avsatts vid laga skiftet 1868 att tillhöra Tavelsjö skifteslag. Bl.a. vatten Tavelsjöns norra del till bygränsen mot Långviken (Juviken-Signilsbäck), Avan och Varmvattnet.

Årsstämman genomfördes på bygdegården i Tavelsjö söndag 2006-03-26. Styrelsen omvaldes i sin helhet, övriga beslut se protokollet klicka http://www.tavelsjo.se/TavelNet/UPLOAD/filArea/Tavelsjo_Samfallighetsforening/Stamma_2006/2006-04-04_8980_Protokoll_foreningstamma_justerat_2006-03-26.pdf

Tavelsjö samfällighetsförening
kallar medlemmarna till
ordinarie årsstämma 2006
Tid: Söndagen den 26 mars 2006 kl. 19:00
Plats: Tavelsjö bygdegård

Årsstämman genomfördes på bygdegården i Tavelsjö 2006-03-26. Styrelsen omvaldes i sin helhet, övriga beslut se protokollet klicka här