Umeva och Miljösidan på Umeå kommun genomförde sitt andra möte om det tilltänkta vattenskyddsområdet onsdag den 7 feb 2007 på Tavelsjö bygdegård. Ett 40-tal boende i området hade kommit till mötet.

Ja det blir en av frågorna som förhoppningsvis kommer att besvaras på det uppföljnings-möte som representanter för Umeva och kommunen kommer att ha den 7 februari på Tavelsjö Bygdegård kl. 19.00.
Den stora frågan är fortfarande varför området inte flyttas till en lämpligare plats?

=======================

Kommunen och Umeva förbereder för att åter få området från Forslunda till Tavelsjö fastställt som vattenskyddsområde.

Det nya förslaget till föreskrifter innebär ett utökat vattenskydd som dock ekonomiskt kan drabba fastighetsägare, boende och verksamma i området.

Årsstämman genomfördes på bygdegården i Tavelsjö söndag 2006-03-26. Styrelsen omvaldes i sin helhet, övriga beslut se protokollet klicka http://www.tavelsjo.se/TavelNet/UPLOAD/filArea/Tavelsjo_Samfallighetsforening/Stamma_2006/2006-04-04_8980_Protokoll_foreningstamma_justerat_2006-03-26.pdf

Umeva har på Umeå kommuns uppdrag lagt ett nytt förslag till skyddsföreskrifter för vattentäkter inom Umeå kommun.

Dessa föreskrifter berör ett område från vattentäkten i Forslunda upp till en linje Altjärn – Varmvattnet och täcker hela Tavelsjön och Tavelsjöns tillrinningsområde.

Årsstämman genomfördes på bygdegården i Tavelsjö 2006-03-26. Styrelsen omvaldes i sin helhet, övriga beslut se protokollet klicka här