Tavelsjö samfällighetsförening genomförde årets stämma 2015-03-15 på Wädshuset prästgårde i Tavelsjö. 20 personer var närvarande. Stadgeenliga ärenden avhandlades och styrelsen omvaldes. Protokoll från stämman se länk.

Göran Sundqvist, sekreterare.

Tavelsjö Samfällighet höll årsstämma 2014-03-31 på bygdegården i Tavelsjö. 14 personer deltog. Protokoll från stämman se klicka

Klicka på rubrik för kontaktuppgifter

Protokoll från stämma 2012-03-05 finns i filarkivet länk

Protokoll från stämma 2013-03-11 finns i filarkivet länk

Medlemmarna kallas till årsmöte 2012
Måndag den 5 mars kl 19.00 Talmansrummet, Tavelsjö Bygdegård.

Dagordning se här

Välkomna
Styrelsen

Kallelse stämma 2013

Måndagen den 11 mars 2013 kl. 19:00

Talmansrummet, Tavelsjö Bygdegård

Föredragningslista och fullmakt, se länk.

Välkomna

Protokollet från stämman
2011-03-17 finns i filarkivet. Klicka här