=====================

Avans strand 21 juli 2014

På initiativ från Jan Åberg, Mellanbygdens vattenråd så startade Lotta Isberg ett magisterexamensarbete med att sommaren 2014 undersöka Avans vatten i Tavelsjö. Anledningen vara att det under ett antal år förekommit algblomning i Avan under somrarna. Tavelsjö samfällighetsförening har aktivt följt arbetet för att se om det kan finnas lösnningar för att minska algblomningen.

2015-05-21 så publicerades Isbergs rapport. Hela rapporten kan nås via klick på Rapport.

Rapporten innehåller även förslag till möjliga åtgärder för att minska blomningen i sjön.

Protokoll från stämma 2013-03-11 finns i filarkivet länk

Tavelsjö samfällighetsförening genomförde årets stämma 2015-03-15 på Wädshuset prästgårde i Tavelsjö. 20 personer var närvarande. Stadgeenliga ärenden avhandlades och styrelsen omvaldes. Protokoll från stämman se länk.

Göran Sundqvist, sekreterare.

Kallelse stämma 2013

Måndagen den 11 mars 2013 kl. 19:00

Talmansrummet, Tavelsjö Bygdegård

Föredragningslista och fullmakt, se länk.

Välkomna

Tavelsjö Samfällighet höll årsstämma 2014-03-31 på bygdegården i Tavelsjö. 14 personer deltog. Protokoll från stämman se klicka

Klicka på rubrik för kontaktuppgifter

Protokoll från stämma 2012-03-05 finns i filarkivet länk