Tavelsjö samfällighet färg

 

 

Tavelsjö samfällighetsförening genomförde årets stämma 2016-03-06 på Talmansrummet, Tavelsjö Bygdegård med 23 personer närvarande. Stadgeenliga ärenden avhandlades och en ny styrelsen valdes. Protokoll från stämman se Länk

 

=====================

Tavelsjö Samfällighet höll årsstämma 2014-03-31 på bygdegården i Tavelsjö. 14 personer deltog. Protokoll från stämman se klicka

Klicka på rubrik för kontaktuppgifter

Avans strand 21 juli 2014

På initiativ från Jan Åberg, Mellanbygdens vattenråd så startade Lotta Isberg ett magisterexamensarbete med att sommaren 2014 undersöka Avans vatten i Tavelsjö. Anledningen vara att det under ett antal år förekommit algblomning i Avan under somrarna. Tavelsjö samfällighetsförening har aktivt följt arbetet för att se om det kan finnas lösnningar för att minska algblomningen.

2015-05-21 så publicerades Isbergs rapport. Hela rapporten kan nås via klick på Rapport.

Rapporten innehåller även förslag till möjliga åtgärder för att minska blomningen i sjön.

Protokoll från stämma 2013-03-11 finns i filarkivet länk

Tavelsjö samfällighetsförening genomförde årets stämma 2015-03-15 på Wädshuset prästgårde i Tavelsjö. 20 personer var närvarande. Stadgeenliga ärenden avhandlades och styrelsen omvaldes. Protokoll från stämman se länk.

Göran Sundqvist, sekreterare.

Kallelse stämma 2013

Måndagen den 11 mars 2013 kl. 19:00

Talmansrummet, Tavelsjö Bygdegård

Föredragningslista och fullmakt, se länk.

Välkomna