Protokoll från stämma 2013-03-11 finns i filarkivet länk

Kallelse stämma 2013

Måndagen den 11 mars 2013 kl. 19:00

Talmansrummet, Tavelsjö Bygdegård

Föredragningslista och fullmakt, se länk.

Välkomna

Protokollet från stämman
2011-03-17 finns i filarkivet. Klicka här

Protokoll från stämma 2012-03-05 finns i filarkivet länk

Årets stämma är bestämd att hållas torsdagen den 17 mars kl 19.00 i Talmans-rummet, Tavelsjö bygdegård.

Kallelse utskickad med mejl (post till de som saknar mejl adress).

Förvaltningsberättelse finns tillgänglig för medlemmarna hos ordföranden Almer Holmberg, Jan Ersvägen 4B, Tavelsjö

Medlemmarna kallas till årsmöte 2012
Måndag den 5 mars kl 19.00 Talmansrummet, Tavelsjö Bygdegård.

Dagordning se här

Välkomna
Styrelsen

Protokollet från stämman 2010-03-14 finns nu att läsa i filarkivet.
se länk