Årets stämma är bestämd att hållas torsdagen den 17 mars kl 19.00 i Talmans-rummet, Tavelsjö bygdegård.

Kallelse utskickad med mejl (post till de som saknar mejl adress).

Förvaltningsberättelse finns tillgänglig för medlemmarna hos ordföranden Almer Holmberg, Jan Ersvägen 4B, Tavelsjö

Protokollet från stämman 2010-03-14 finns nu att läsa i filarkivet.
se länk

=====================

Denna information riktar sig till alla som bor i eller besöker Tavelsjö
Tavelsjö Samfällighetsförening äger och förvaltar mark och vatten som vid laga skifte 1868-01-13 avsattes att utgöra gemensamma områden för dåvarande skifteslaget.

Protokollet från stämman 2009-03-01 finn nu att läsa i filarkivet.
länk

klicka på läs mer här

=======================