Protokoll från stämma 2012-03-05 finns i filarkivet länk

Medlemmarna kallas till årsmöte 2012
Måndag den 5 mars kl 19.00 Talmansrummet, Tavelsjö Bygdegård.

Dagordning se här

Välkomna
Styrelsen

Protokollet från stämman 2010-03-14 finns nu att läsa i filarkivet.
se länk

Protokollet från stämman
2011-03-17 finns i filarkivet. Klicka här

Denna information riktar sig till alla som bor i eller besöker Tavelsjö
Tavelsjö Samfällighetsförening äger och förvaltar mark och vatten som vid laga skifte 1868-01-13 avsattes att utgöra gemensamma områden för dåvarande skifteslaget.

Årets stämma är bestämd att hållas torsdagen den 17 mars kl 19.00 i Talmans-rummet, Tavelsjö bygdegård.

Kallelse utskickad med mejl (post till de som saknar mejl adress).

Förvaltningsberättelse finns tillgänglig för medlemmarna hos ordföranden Almer Holmberg, Jan Ersvägen 4B, Tavelsjö

klicka på läs mer här