kallar medlemmarna till ordinarie årsstämma 2007
Tid: Torsdagen den 29 mars 2007 kl. 19:00
Plats: Tavelsjö bygdegård

Föredragningslista och fullmaktsformulär finns att hämta under filarkivet med följande länk
Välkomna
2007-03-03
Styrelsen för Tavelsjö samfällighetsförening