Kommunen och Umeva förbereder för att åter få området från Forslunda till Tavelsjö fastställt som vattenskyddsområde. Hela området som berörs omfattar cirka 130 km² där det bor cirka 3500 personer.

Det nya förslaget till skyddsföreskrifter innebär att vattenabonnenterna i Umeå får ett utökat skydd som dock ekonomiskt kan drabba fastighetsägare, boende och verksamma i området.

Förslaget medför inskränkningar för vad man får göra i området bland annat användning av bekämpningsmedel och alla typer av gödsling.

Det kommer att fordras särskilda tillstånd för till exemepel brunnar och schaktarbeten.

Man föreslår också ytterligare begränsningar för att köra skoter utöver terrängkörningslagens bestämmelser.


Restriktionerna gäller bara för vattenskyddsområden.

Efter en begäran från bland annat Tavelsjö Samfällighetsförening så har Kommunen och Umeva inbjudit till ett möte för att informera om det reviderade förslaget. Vid mötet kommer man att kunna lämna synpunkter över förslaget.

Se även Umevas annons i VK 061118.

Kom och bevaka dina intressen.

Onsdag 06-11-22 klockan 19.00
på bygdegården i Tavelsjö


Tavelsjö samfällighetsförening