kallar medlemmarna till
ordinarie årsstämma 2006
Tid: Söndagen den 26 mars 2006 kl. 19:00
Plats: Tavelsjö bygdegård

Föredragningslista och fullmaktsformulär finns att hämta under filarkivet med följande länk

Välkomna
2006-02-21
Styrelsen för Tavelsjö samfällighetsförening