Tavelsjö samfällighetsförening
kallar medlemmarna till
ordinarie årsstämma 2006
Tid: Söndagen den 26 mars 2006 kl. 19:00
Plats: Tavelsjö bygdegård

=======================

Tavelsjö samfällighet omfattar de samfällda områden (mark och vatten) som avsatts vid laga skiftet 1868 att tillhöra Tavelsjö skifteslag. Bl.a. Tavelsjöns norra del till bygränsen mot Långviken (Juviken-Signilsbäck), Avan och Varmvattnet.

Återigen blir det ett BOVIlopp. Detta kan bland annat avnjutas den 20 mars i Mickelsträsk.

Läs mer på sidan för Mickelsträsk. Klicka på 'Byar' i den vänstra spalten.

Protokoll inkl. bilagor från stämma 2005 finns att läsa i filarkivet: klicka här

INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE

Tid: Onsdag 2004-12-15 kl 19.00

Plats: Tavelsjö Församlingsgård


Styrelsen för Tavelsjö Samfällighetsförening inbjuder medlemmar, övriga boende i Tavelsjö och andra intresserade till en informationskväll.