Årsstämman genomfördes på bygdegården i Tavelsjö söndag 2006-03-26. Styrelsen omvaldes i sin helhet, övriga beslut se protokollet klicka http://www.tavelsjo.se/TavelNet/UPLOAD/filArea/Tavelsjo_Samfallighetsforening/Stamma_2006/2006-04-04_8980_Protokoll_foreningstamma_justerat_2006-03-26.pdf

Årsstämman genomfördes på bygdegården i Tavelsjö 2006-03-26. Styrelsen omvaldes i sin helhet, övriga beslut se protokollet klicka här

Tavelsjö samfällighet omfattar de samfällda områden som avsatts vid laga skiftet 1868 att tillhöra Tavelsjö skifteslag. Bl.a. vatten Tavelsjöns norra del till bygränsen mot Långviken (Juviken-Signilsbäck), Avan och Varmvattnet.

Tavelsjö samfällighet omfattar de samfällda områden (mark och vatten) som avsatts vid laga skiftet 1868 att tillhöra Tavelsjö skifteslag. Bl.a. Tavelsjöns norra del till bygränsen mot Långviken (Juviken-Signilsbäck), Avan och Varmvattnet.

Tavelsjö samfällighetsförening
kallar medlemmarna till
ordinarie årsstämma 2006
Tid: Söndagen den 26 mars 2006 kl. 19:00
Plats: Tavelsjö bygdegård

Protokoll inkl. bilagor från stämma 2005 finns att läsa i filarkivet: klicka här