Tavelsjö Samfällighetsförening
c/o Almer Holmberg
Jan Ersvägen 4B, 922 63 TAVELSJÖ

Hemsida:
På portalen
www.tavelsjo.se

I mejl adresserna ersätt (a) med @

Styrelsen:
Ordförande
Almer Holmberg 2007-2008
Jan Ersvägen 4B, 922 63 TAVELSJÖ
Tel: 090-60246
Mejl: almer_kerstin_holmberg(a)telia.com

Sekreterare
Karl-Johan Lundström 2007-2008
Näset 220, 922 63 TAVELSJÖ
Tel: 090-60311
Mejl: kj.lundstrom(a)swipnet.se

Ledamöter
Margareta Östberg 2007-2008
Kyrkogårdsvägen 3, 922 63 TAVELSJÖ
Tel: 090-60336
Mejl: margost(a)yahoo.com

P-G Olofsson 2007
Övre Näset 10, 922 67 TAVELSJÖ
Tel: 090-60341
Mejl: p-g.olofsson(a)tavelsjo.se

Fredrik Israelsson 2007
Sand 7, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-60479
Mejl: fredrikisraelsson(a)hotmail.com

Styrelsesuppleanter:
Göran Sundqvist 2007
Svedjan 213, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-60022
Mejl: goran.sundqvist(a)tavelsjo.se

Rolf Appelblad 2007
Östra Brinkvägen 37, 903 21 UMEÅ
Tel: 090-32585
Mejl: rolf.appelblad(a)tavelsjo.se

Revisor:
Bo Jonsson
Signildsbäck 18, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-61157
Mejl: bo.jonsson(a)tavelsjo.se

Revisorssuppleant:
Stefan Gottardsson
Västerbacka 208, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-62124
Mejl: stefan.gotthardsson(a)holmenskog.com

Valberedning:
Sammankallande
Martin Jonsson
Östibyn 13, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-60488

Ledamöter
Tomas Sandström
Signhildsbäck 44, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-61129
Mejl: thomas.sandstrom(a)selga.se

Bertil Hedberg
Ö. Varmvattnet 249, 922 67 TAVELSJÖ
Tel: 090-60459