Denna information riktar sig till alla som bor i eller besöker Tavelsjö
Tavelsjö Samfällighetsförening äger och förvaltar mark och vatten som vid laga skifte 1868-01-13 avsattes att utgöra gemensamma områden för dåvarande skifteslaget.

klicka på läs mer här

=======================

=====================

Tavelsjöns vatten är fint, antagligen mest beroende på att en stor del av det vatten som tillförs sjön är grundvatten från grusåsen ovanför byn.

Protokollet från stämman 2009-03-01 finn nu att läsa i filarkivet.
länk

Protokoll från 2008 års stämma 2008-03-02 finns nu i filarkivet.
Länk