Årsstämman genomfördes på bygdegården i Tavelsjö söndag 2006-03-26. Styrelsen omvaldes i sin helhet, övriga beslut se protokollet klicka http://www.tavelsjo.se/TavelNet/UPLOAD/filArea/Tavelsjo_Samfallighetsforening/Stamma_2006/2006-04-04_8980_Protokoll_foreningstamma_justerat_2006-03-26.pdf